ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2017 оны 04 дүгээр сарын 28 өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: 

“ГАЛЫН УНТРААХ СУУРИН СИСТЕМИЙН УСАН САН, НАСОСНЫ СТАНЦЫН БАРИЛГА, ГАЛЫН УС, ХӨӨСНИЙ ТЕХНОЛОГИЙН ШУГАМ ХООЛОЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ”

Гэрээ байгуулах, ажил гүйцэтгэх хугацаа:  2017.05.18 – 2017.09.15 өдрийн хооронд

Тендер шалгаруулалтын дугаар: Т-СШГТБА/03 - 2017 

 

“Шунхлай Говь” ХХК - ийн харъяа СШ ГТБА / хаяг: Дорноговь аймаг, Сайншанд сум 4-р баг/ - ын “ГАЛЫН УНТРААХ СУУРИН СИСТЕМИЙН УСАН САН, НАСОСНЫ СТАНЦЫН БАРИЛГА, ГАЛЫН УС, ХӨӨСНИЙ ТЕХНОЛОГИЙН ШУГАМ ХООЛОЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ” – ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, битүүмжилсэн тендерийн үнийн санал, холбогдох материалыг албан тоотоор хавсарган ирүүлэхийг урьж байна.

 

Дээрх тендерийн ажил нь дараах 2 багц ажлуудаас бүрдэнэ.

 - БАГЦ -1:  “700 м.куб багтаамжтай галын усан сан, галын насосны станцын барилгын 

угсралт”

- БАГЦ -2: “Гал унтраах суурин систем, технологийн шугам хоолой, тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажил”

 

Тендерт оролцогч нь дээрх хоёр багц ажлыг хамтатган хийх буюу тусгайлан нэг багц ажлыг хийх бол Багц 1 болон Багц 2 ажлын үнийн саналыг албан тоотод тусгайлан зааж ирүүлнэ. 

Тендерийн материал нь түүнийг нээснээс хойш 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерийн материалыг 2017 оны 05 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 11:00 цагаас өмнө ирүүлэх бөгөөд 2017 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 12:00 цагаас хэтрэхгүйгээр тендерт оролцох хүсэлт ирүүлсэн оролцогчдыг байлцуулан тендерийн материалыг “Шунхлай” ХХК –ийн 1-р давхрын хурлын өрөөнд нээнэ. 

 

Анхаарах: / Тендерт оролцогч нь “Шунхлай” ХХК –иас зарласан нэгээс олон тендерт оролцох хүсэлтээ илгээсэн бол анхны ирүүлсэн тендерийн материал нь бүрэн, тендерийн шаардлага хангасан гэж “Тендерийн хороо” үзвэл бусад тендерт материал ирүүлэхгүй байж болно. Энэ тохиолдолд дараагийн тендерт үнийн санал, ажлын гүйцэтгэх хугацааг албан бичгээр “Тендерийн хороо” –нд битүүмжлэн ирүүлнэ./

Гүйцэтгэх ажлын барилга угсралт, технологийн зураг төсөлтэй “Шунхлай” ХХК –ийн Техник технологийн газарт ирж танилцана.

Тендертэй холбоотой мэдээллийг доорх хаягаар авна.

 

ХАЯГ: Капитал Хаус, Чингисийн өргөн чөлөө 48/1, Улаанбаатар-36, Монгол Улс

     УТАС: 976 – 7007 – 3003, 9191 - 9718

                  ФАКС: 976 – 7007-3002          

   И-мэйл: info@shunkhlai.mn